A A A

B - výstavba nových RD

V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.

Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu.

Při realizaci opatření v této oblasti podpory nemusí být instalovány materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT) a nemusí být provedeno osobou uvedenou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD).

Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy. Toto měření musí provést osoba zapsaná pro tuto činnost v Seznamu odborných dodavatelů (SOD).

Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory :

B.1. fixní dotace ve výši 400 tis. Kč na jeden rodinný dům

B.2. fixní dotace ve výši 550 tis. Kč na jeden rodinný dům

Zvláště pro tuto oblast podpory připomínám povinnost dokončit realizované opatření (novostavbu) a podat žádost o proplacení dotace nejpozději do 15.9.2014.